Asprimera_Panch
Asprimera_Panch
Asprimera_Panch
Asprimera_Panch
Asprimera_Panch
Asprimera_Panch
Asprimera_Panch

Panch

 

2018

Concept, logo, ID

Η σχεδιαστική προσέγγιση της εταιρικής ταυτότητας της ομάδας panch στηρίχθηκε σε δύο βασικά στοιχεία. Το αντικείμενο δραστηριότητας που είναι το catering ποτών και το όνομα της ομάδας που προέρχεται από την ιστορία του γνωστού κοκτέιλ.

 

Το punch οι περισσότεροι ίσως το γνωρίζετε ως ένα δροσερό κοκτέιλ που σερβίρεται συνήθως με κουτάλα από ένα μεγάλο μπολ. Ελαφρύ και δημοφιλές, κυρίως στην Αγγλία, αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κοκτέιλ προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι πως το punch είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία στην παρασκευή ποτών, και μάλιστα, θεωρείται ο πρόγονος των κοκτέιλ όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Η λέξη punch έχει τις ρίζες της στην αρχαία Χιντουστάνι γλώσσα των Ινδών, paanstch > panch > punch, την ινδική λέξη για τον αριθμό 5.

 

Η πρώτη αναφορά για το paanstch γίνεται στο τέλος του 17ου αιώνα όταν οι Άγγλοι, που βρίσκονται στην Ινδία, έρχονται σε επαφή με ένας είδος ποτού στο οποίο χρησιμοποιούταν 5 βασικά υλικά, γλυκό, πικρό, αλκοόλ, νερό και μπαχαρικό.

 

Το όνομα επιλέχθηκε καθώς η ομάδα αποτελείται από 5 bartenders που σκοπό τους έχουν να κάνουν τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας αξέχαστες. Στη φιλοσοφία του panch η ομάδα πρόσθεσε τα δικά της 5 συστατικά δηλαδή, αγάπη, γνώση, εξυπηρέτηση, καινοτομία και ομαδικότητα.

 

Έτσι το κοκτέιλ και το 5, τα δύο βασικά αυτά χαρακτηριστικά της ομάδας ενσωματώνονται στο λογότυπο για να δηλώσουν ταυτότητα. Η χρωματική παλέτα που επιλέχθηκε συνάδει με το μεσογειακό bartending, τα φρούτα και τα ελληνικά αποστάγματα που χρησιμοποιούνται από την ομάδα.

 

//

The panch's corporate identity design approach was based on two key elements. First, the main object of activity of the team which is the bar catering. Second, the name selected by the team that derives from the history of the famous cocktail.

 

The punch mostly known as a cool cocktail usually served with ladle from a large bowl. Light and popular, mainly in England, was one of the most typical cocktails of previous decades. What you may not know is that the punch includes a whole philosophy of cocktail making, and indeed it is considered the ancestor of cocktails as we know them today. The word punch has its roots in the ancient Hindustani language, paanstch > panch > punch, the Indian word for number 5.

 

The first mention of paanstch is made at the end of the 17th century when the English, who were in India at that time, come into contact with a kind of beverage made by 5 basic ingredients; sweet, bitter, alcohol, water and spicy.

 

The name was chosen because the team formed of 5 bartenders who aim to make our life moments unforgettable. In the panch philosophy the team added its own 5 components; love, knowledge, service, innovation and teamwork.

 

So the cocktail and the 5, these two key features of the team are visualized to declare identity. The color palette selected is consistent with the Mediterranean bartending, the fruits and the Greek spirits used by the team.