Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Athens
Asprimera_Piraeus
Asprimera_Aegina
Asprimera_Aegina
Asprimera_Aegina
Asprimera_Kythira
Asprimera_Kythira
Asprimera_Kythira
Asprimera_Kythira
Asprimera_Poros
Asprimera_Poros
Asprimera_Poros
Asprimera_Poros
Asprimera_Poros
Asprimera_Salamina
Asprimera_Hydra
Asprimera_Hydra
Asprimera_
Hydra
Hydra
Hydra
Hydra_Hydra

Περιφέρεια Αττικής

 

2012

Photography, text authoring

Στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής μέσω της πλατφόρμας athensattica.gr δημιουργήσαμε τουριστικό περιεχόμενο σε μορφή κειμένου και φωτογραφιών. Για την ολοκλήρωση του  project δημιουργήθηκαν 890 σελίδες κείμενο ενώ λήφθηκαν περίπου 11.000 φωτογραφίες.

//

 

Content development [text and photos]. Due to the brand new touristic campaign of the Region of Attica through the digital platform athensattica.gr we developed a series of promoting texts and photos of the entire region. More than 11.000 photos have been captured as well as 890 pages of text.