Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes
Asprimera_Apomechanes

Apomechanes

 

2010

Book design, publishing

Η δίγλωσση έκδοση apomechanes περιλαμβάνει τα έργα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων apomechanes 2009 και 2010 για το αλγοριθμικό αρχιτεκτονικό design, καθώς και θεωρητικά άρθρα σημαντικών προσωπικοτήτων του χώρου όπως ο Karl Chu και Carla Leitao.

 

Ο σχεδιασμός της έκδοσης έγινε με στόχο αφενός να αποδοθεί ο πειραματικός χαρακτήρας των εργαστηρίων apomechanes αφετέρου η έκδοση να συνδυάζει την τυπογραφική ποιότητα και αισθητική των βιβλίων αρχιτεκτονικής. Επιλέχθηκε χαρτί Munken για την υφή του και για την απόδοση του φωτογραφικού υλικού από τη διαδικασία παραγωγής των έργων ενώ προτιμήθηκε καθαρή τυπογραφία με ποικιλία στα βάρη, άνετα περιθώρια και καθαρές γραμμές. Στα θεωρητικά άρθρα του βιβλίου χρησιμοποιήθηκε τριχρωμία ώστε να ξεχωρίζουν από τα έργα και να αποκτήσουν όγκο.

 

Για το ανάπτυγμα του εξωφύλλου της έκδοσης επιλέχθηκαν δυο σχέδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αλγοριθμικό design ενδυναμώνοντας την θεματολογία του βιβλίου. Ουσιαστικά όλο το ανάπτυγμα λειτούργησε ως ένα πεδίο εφαρμογής ενός συγκεκριμένου αλγόριθμου με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης. Οι δύο αυτοί τρόποι αποδόθηκαν με εκτύπωση offset και γκοφρέ αντίστοιχα δημιουργώντας μια αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ τους. Έτσι, αντί να χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα ενός έργου δημιουργήσαμε δισδιάστατα pattern αλγοριθμικού σχεδιασμού εφαρμοσμένα στη γραφιστική. 

 

Το Apomechanes απέσπασε βραβείο σχεδιασμού βιβλίου και σχεδιασμού εξωφύλλου στα ΕΒΓΕ 2011.

//

Apomechanes nonlinear computational design strategies. This book presents the projects designed and fabricated during the apomechanes computational design workshop in 2009 & 2010, supported by theoretical articles and professional projects by Karl Chu, Carla Leitao, Kokkugia and Ahylo, exploring computational design and its fields of materialization. Apomechanes is an international intensive workshop held each summer in Athens, Greece.

 

Shapes and lines were used in an architectural way to form a relative identity for this catalogue. Cover uses emboss algorithmic design pattern.

 

Apomechanes was awarded as the best book design and best cover design award at the Greek Design Awards 2011.