Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo
Asprimera_Ahylo

Ahylo

 

2009-10

Concept, logo, ID

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για το αρχιτεκτονικό γραφείο-studio ahylo. Η δυσκολία στην οπτικοποίηση του ονόματος «άυλο» μας οδήγησε μετά από μελέτη στην εφαρμογή ενός οπτικού  παιχνιδιού καθώς η ταυτότητα αποκαλύπτεται στο φως.

 

Το ahylo studio αποτελείται από νέους αρχιτέκτονες που  δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, τη Βαρκελώνη και τη Νέα Υόρκη. Χαρακτηριστικά  του γραφείου είναι η πρωτοτυπία και ο πειραματισμός τόσο στα υλικά όσο και στην  τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

//

Ahylo is an architectural design studio based in Athens, Barcelona and New York, that is experimenting on contemporary techniques for design and construction. 

 

Ahylo derives from the Greek "a" [without] and hyle [matter] and means something that has no material. Corporate id was a challenge since we had to implement on paper something that has no material, no existence. For that reason we used light as a basic element. Identity design is based on the "ahylo" game between light and typography where printed, or better not printed, elements appear through light.